OPI tím

Tréneri:
PaedDr. Lukáš Opáth, PhD.

Head Coach

Vzdelanie:
Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Katedra telesnej výchovy a športu, doktorandské štúdium

Licencie:
III. Kvalifikačný stupeň so špecializáciou ľadový hokej Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy
I. Kvalifikačný stupeň – Kondičný tréner – Slovenská asociácia kondičných trénerov

Certifikáty o absolvovaní seminárov:

  • Doplnky výživy pre silový tréning a fitnes
  • Mechanizmy účinku doplnkov výživy
  • Metodika posilňovania, vzpieračské cviky, nácvik práce s činkou
  • Funkčný tréning
  • Možnosti tréningu s klientom po zranení
  • Prvá pomoc vo vrcholovom športe
Marek Janík

Tréner

I. Kvalifikačný stupeň – Kondičný tréner – Slovenská asociácia kondičných trénerov

I. Kvalifikačný stupeň so špecializáciou ľadový hokej Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy

Naši športovci: