OPI doplnkové tréningy

Doplnkové tréningy na suchu

Opi trainings sa venuje doplnkovým (individuálnym/skupinovým) tréningom na suchu, ktoré sú zamerané na rýchlosť, flexibilitu, silu a vytrvalosť.

Program tréningov zvyšuje pružnosť tela, zlepšuje jeho správne držanie, posilňuje základné stabilizačné svaly, zlepšuje výkonnosť a formuje postavu.

Tréningy sú určené pre:

  • deti a mládež (športovcov i nešportovcov) – tvorba pozitívneho vzťahu k športu
  • študentov ZŠ, SŠ  - príprava na stredné a vysoké športové školy

Počas tréningov sa kladie dôraz na profesionálny prístup trénera.

Preto je možné viesť:

  • individuálny tréning: 1 - 2 osoby (12 eur/osoba)
  • skupinový tréning: 3 - 5 ôsob (8 eur/osoba)

Časy a dni tréningov vieme prispôsobiť vašim požiadavkám. Prihlásiť sa môžete cez prihlasovací formulár. 

Súčasťou všetkých tréningov sú kompenzačné tréningy, koordinačné tréningy, strečingové cvičenia, gymnastické cvičenia, cvičenia s vlastnou hmotnosťou a motivačné cvičenia. Používame športové pomôcky – frekvenčný rebrík, prekážky, fit-lopta, bosu lopta, balance board, expander, lopty, plné lopty (medicinbaly), rýchlostné padáky. 

V príade záujmu o takýto typ tréningov nás kontaktujte mailom na opitrainings@gmail.com, alebo telefonicky 0915 469 248 - Marek Janík

Pozrite si galériu TU.

Online prihláška.